Bel ons direct op 0800 61 119.

De evolutie van jouw variabel energiecontract

Verschillende variabelen spelen een rol bij de evolutie van het tarief binnen een variabel energiecontract. Een cruciale factor hierbij is het type markt waarop het tarief is gebaseerd. Wordt er gebruik gemaakt van een ‘spot’-contract of een ‘forward’-contract? En bestaat er daadwerkelijk een verschil tussen deze twee? Bovendien, betaal je werkelijk het bedrag per kilowattuur dat op je tariefkaart vermeld staat?   Laten we deze kwesties eens nader onder de loep nemen.

Energiemarkten

Om energie te kunnen leveren, is het noodzakelijk dat een energieleverancier zelf energie aankoopt. In de meeste gevallen verwerft de leverancier deze energie op de markten, waarbij het grootste deel van het volume wordt ingekocht op de termijnmarkt (ook wel future/forward-markt genoemd), waarna aanpassingen worden gemaakt via de ‘spot’-markt. Het is dan ook op een van deze twee markten dat de tarieven voor variabele energiecontracten zijn gebaseerd. Laten we dieper ingaan op de werking van deze markten en hoe ze invloed kunnen hebben op je uiteindelijke rekening.

Termijnmarkt voor energie (‘forward’ of ‘future’) de termijnmarkt, ook bekend als de ‘forward’- of ‘future’-markt, is de arena waar energie wordt verhandeld voor levering op een later tijdstip, bijvoorbeeld over een week, maand, kwartaal, enzovoort. Met andere woorden, energie wordt vooraf aangekocht tegen een vastgestelde prijs. Dit type markt wordt logischerwijs gebruikt om potentiële toekomstige trends in energieprijzen te voorspellen.

Gevolgen voor de consument

Dat is het perspectief van de leverancier, maar wat betekent dit voor de consument?

Het type energiemarkt kan directe gevolgen hebben voor de eindgebruiker, aangezien de berekening van de prijs per kilowattuur varieert afhankelijk van of het energiecontract is gebaseerd op de ene of de andere markt.

In een ‘forward’-markt wordt energie aangeschaft tegen een vooraf bepaalde prijs voor toekomstige levering, op een vastgestelde datum. Indien jouw tariefformule (of indexeringsformule) is gebaseerd op een ‘forward’-markt, blijft de prijs die je per kilowattuur betaalt onveranderd tot de volgende tariefindexering, ongeacht eventuele schommelingen op de markt gedurende deze periode. Deze stabiliteit blijft behouden tot de volgende maand (indien maandelijkse aanpassingen plaatsvinden) of tot het volgende kwartaal (in geval van driemaandelijkse aanpassingen).

Contacteer ons voor meer informatie!

Variabel energiecontract

De evolutie van jouw variabel energiecontract Verschillende variabelen spelen een rol bij de evolutie van het tarief binnen een variabel energiecontract. Een cruciale factor hierbij

Lees meer