Bel ons direct op 0800 61 119.

De dynamiek van de jaarlijkse vaste vergoeding in de energiemarkt

In de complexe wereld van energievoorziening speelt de jaarlijkse vaste vergoeding een cruciale rol. Dit vaste bedrag, jaarlijks overgemaakt aan de energieleverancier, dient ter dekking van administratieve kosten. Maar wat gebeurt er als je besluit voortijdig je contract te beëindigen? Een diepgaande blik op de verrekening van de vaste vergoeding is essentieel bij het vergelijken van diverse marktaanbiedingen.

De omvang van de jaarlijkse vaste vergoeding

De jaarlijkse vaste vergoeding fungeert als een soort abonnementskost, waarmee de energieleverancier diverse administratieve uitgaven bekostigt. Hieronder vallen onder andere de kosten voor factuurverzending, de inrichting van de klantendienst, en de levering van elektriciteit en/of aardgas. Het exacte bedrag van de vaste vergoeding wordt op maat bepaald door de leverancier en kan variëren afhankelijk van het gekozen tariefplan.

Vaste vergoeding bij contractbeëindiging

Bij het voortijdig beëindigen van een energiecontract hanteren leveranciers verschillende benaderingen. In de hedendaagse praktijk rekenen de meeste leveranciers de vaste vergoeding pro rata per dag aan vanaf het begin van het contract. Sommige leveranciers passen echter een vast bedrag toe, wat potentieel nadelig kan uitpakken voor de consument. De regels voor de verrekening van deze vergoeding variëren op basis van het type energiecontract, zij het vast of variabel.

Facturatiemethodes voor de jaarlijkse vergoeding

Vast contract: Een leverancier mag een vaste forfaitaire vergoeding voor een periode van 1 jaar aanrekenen. Bij voortijdige opzegging binnen dit jaar, dien je de volledige vergoeding te betalen. Na het verstrijken van het jaar gelden striktere regels (zie het Akkoord betreffende de consument in de vrije elektriciteits- en gasmarkt hieronder).

Variabel contract: Sinds 28 februari 2022 mag een leverancier maximaal gedurende een periode van 6 maanden een vaste forfaitaire vergoeding aanrekenen. Bij een eerdere opzegging betaal je echter nog steeds voor een periode van een half jaar. Pas als je variabele contract langer dan 6 maanden loopt, wordt de verdere vergoeding pro rata per dag verrekend.

Contacteer ons voor meer informatie!

Variabel energiecontract

De evolutie van jouw variabel energiecontract Verschillende variabelen spelen een rol bij de evolutie van het tarief binnen een variabel energiecontract. Een cruciale factor hierbij

Lees meer