Bel ons direct op 0800 61 119.

Contractduur en contracteinde

Contracten in de energiesector, wat moet je erover weten?

Op 1 september 2021 veranderde één en ander in de wetgeving met betrekking tot de energiecontracten. Wat zijn nu de modaliteiten? In deze blog maken we je wegwijs in de contractuele binding van een energiecontract en wat je vooral wel en niet mag doen.

Eerst en vooral moeten we duiden dat contractuele binding niet altijd écht bindend is in de energiesector. De wetgever heeft ter bescherming van de consument en vrijemarkt werking er steeds voor geopteerd om een splitsing te maken tussen kleinverbruiker en grootverbruikers. Grootverbruikers zijn steeds contractueel gebonden aan de getekende contractduur; kleinverbruikers niet.

Tot voor 1 september 2021 lag de grens tussen klein- en grootverbruiker op een jaarverbruik van 50MWh elektriciteit of 100MWh gas. Indien een klant een lager verbruik had, dan kon de klant steeds zonder verbrekingsvergoeding het contract ontbinden. Dus ook al was de contractduur van dat contract nog niet afgelopen, dan nog kon de klant diens contract zonder bijkomende kosten stopzetten en overstappen naar een andere leverancier en/of andere tariefformule.

Opgepast, indien 1 van de grenzen van het jaarverbruik van gas of elektriciteit overschreden werd, dan was zowel het contract voor gas als elektriciteit effectief bindend voor de getekende contractduur, gevallend beide contracten ook beide eenzelfde leverancier gecontracteerd waren.

Sinds 1 september 201 zijn de volumes om als grootverbruiker aanzien te worden opgetrokken tot respectievelijk 100MWh voor elektriciteit en 100MWh voor gas. Daarenboven is de beschouwing grootverbruiker niet meer vanaf 1 van de 2 parameters de 100MWh overschrijdt, maar is deze nu per energiesoort afzonderlijk te bekijken.

Met andere woorden waar vroeger een klant als grootverbruiker werd aanschouwd omwille van een hoog gas volume en dus ook zijn elektriciteit werd beschouwd als grootverbruiker ongeacht het volume. Zijn deze nu dus gescheiden en kan je bijvoorbeeld bij een zelfde leverancier een grootverbruiker zijn op elektriciteit en kleinverbruiker op gas.

Kleinverbruikers kunnen dus ten allen tijde hun contract stopzetten. Bij een overdracht naar een andere tariefformule of leverancier, gaat het nieuwe contract steeds in op de 1e dag van de 2e maand die volgt op de maand waarin het nieuwe contract getekend is. Teken je dus bijvoorbeeld een nieuw contract op 22 oktober, dan gaat het nieuwe contract starten op 1 december. Voor grootverbruikers die gebonden zijn aan hun contractduur volgt het nieuwe contract steeds aansluitend aan het huidige contract.

Voor grootverbruikers die wensen over te schakelen naar een nieuwe tariefformule of een andere leverancier, is het niettemin steeds belangrijk om de bestaande leverancier daarvan op de hoogte te brengen en alvast expliciet het contract te laten stopzetten per einde van de getekende contractduur. De meeste leveranciers hebben namelijk steeds een stilzwijgende verlenging in hun clausules, waardoor zonder expliciete stopzetting het huidige contract zou verder lopen. En zodoende de nieuwe leverancier of tariefformule niet zou ingaan!

Het is dus steeds belangrijk om je goed te laten begeleiden. In sommige gevallen is het heel belangrijk om de contracttermijnen te respecteren, in andere gevallen kan het opportuun zijn om als kleinverbruiker al vroeger dan lopende contractduur de markt te verkennen! Wij van Energie-Makelaars informeren jou graag met de raad en daad.

Contacteer ons snel om na te gaan of jouw contract conform huidige wetgeving bindend is of niet! 

Contacteer ons en laat je begeleiden!

Variabel energiecontract

De evolutie van jouw variabel energiecontract Verschillende variabelen spelen een rol bij de evolutie van het tarief binnen een variabel energiecontract. Een cruciale factor hierbij

Lees meer